ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

  • Σε περίπτωση ακύρωσης 22 μέρες πριν την άφιξη επιστρέφεται η προκαταβολή (25%).
  • Σε περίπτωση ακύρωσης 21 μέρες έως 1 μέρα πριν τη άφιξη τους η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

τηνοσ διαμονη